MENU

ONLINE DIAGNOSTIC RESULT PROCEDURE

INTRANET

JOB VACANCIES

CITIZENS CHARTER

TRAINING AND RESEARCH

KARAGDAGANG PATIENT BREATHING CIRCUITS AT IBA PANG SUPPLY, NATANGGAP NG QMMC

-M. Villagomez

Ang Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino (QMMC) ay mapalad na nakatanggap ng karagdagang mga Patient Breathing Circuits at iba pang supply, na makakatulong para sa mga pasyenteng hirap sa paghinga, donasyon mula sa USAID’s Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC) COVID-19 Response Project. Ang mga nasabing donasyon ay kaugnay pa rin sa mga nauna nang donasyong Mechanical Ventilators na mula rin sa nasabing donor.

Dumating sa QMMC ang mga nasabing donasyon noong ika-8 ng Marso 2022, at tinanggap ng pamunuan ng ospital sa pangunguna ng Puno ng Serbisyong Medikal, Dr. Lino Santiago S. Pabillo, bilang kinatawan ng Puno ng Sentrong Medikal, kasama ang ilang kawani mula sa Materials Management Section.

PAGSASAGAWA NG “FIRST QUARTER NATIONWIDE SIMULTANEOUS EARTHQUAKE DRILL” 2022

-KA. Evangelista

Matagumpay na naisagawa ng Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino (QMMC) sa pakikipag-uganayan ng Yunit ng Pamamahala ng Kalusugang Pang-Emerhensiya (HEMB) ngayong araw ang “First Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill”. Lumahok at ginampanan ng bawat Qawani ang kanilang mga dapat gawin sa oras na magkaroon ng sakuna dulot ng lindol.

INTERNATIONAL WOMAN'S DAY

"I think the best role models for women are people who are fruitfully and confidently themselves, who bring light into the world." -Meryl Streep Malugod na pagbati sa mga ilaw na nagbibigay liwanag sa ating Sentrong Medikal. Ipagdiwang ang mga #BabaengQawani ng QMMC! #march8th

CONGRATULATIONS!

The entire QMMC Qawanihan is rejoicing over the success achieved by one of the Qawani's from the Department of Physical Medicine and Rehabilitation. Congratulations! Mabuhay!