MENU

ONLINE DIAGNOSTIC RESULT PROCEDURE

INTRANET

JOB VACANCIES

CITIZENS CHARTER

TRAINING AND RESEARCH

PGMI “AGAPAY” WHITE COAT CEREMONY 2022

K.A. EVANGELISTA
SETYEMBRE 2 2022

Nagsagawa ang Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino ng White Coat Ceremony upang pormal na  pasimulan ng mga Post Graduate Medical Interns Batch AGAPAY ang kanilang tungkulin sa propesyong medical ngayong ika-2 ng Setyembre na ginanap sa Bulwagan ng Ospital.