MENU

ONLINE DIAGNOSTIC RESULT PROCEDURE

INTRANET

JOB VACANCIES

CITIZENS CHARTER

TRAINING AND RESEARCH

 

 

 

SEC. DUQUE AT MGA DELEGADO NG TEMASEK FOUNDATION, BUMISITA SA QMMC

M. Villagomez
20 Abril 2022

Ang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan (DOH), Dr. Francisco Duque ay bumisita sa Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino (QMMC) upang makipagpulong sa delegasyon ng Temasek Foundation mula sa bansang Singapore. Ang layunin ng pagpupulong ay makita ng nasabing delegasyon gayun na din ng kalihim ang ECMO machine na donasyon ng Temasek sa QMMC. Gayunin naging usapan sa pagpupulong ang ugnayan ng QMMC at Temasek Foundation para sa mga proyektong pangkalusugan ng ospital.

 

Bago magsimula ang nasabing pagpupulong, nagkaroon ng saglit na pag-iikot sa bagong gusali kung saan binisita ng kalihim kasama ang mga delegado ang mga wards upang makita at makausap ang mga hospital frontliners at ilang mga pasyente. Itinatanong ng kalihim sa mga pasyenteng kanyang nakaharap kung Kumusta ang serbisyo ng QMMC sa kanila. Masaya ring sinalubong ng mga kawaning QMMC na nakatalaga sa mga wards ang kalihim at ang buong delegasyon.

Dumalo rin sa pagpupulong at pag-iikot sa buong gusali ang pamunuan ng QMMC sa pangunguna ni Dr. Evelyn Victoria E. Reside, Puno ng Sentrong Medikal kasama ang ilang tagapangulo ng mga departamentong medikal.