MENU

ONLINE DIAGNOSTIC RESULT PROCEDURE

INTRANET

JOB VACANCIES

CITIZENS CHARTER

TRAINING AND RESEARCH

 

KARAGDAGANG PATIENT BREATHING CIRCUITS AND IBA PANG SUPPLY, NATANGGAP NG QMMC

-M. Villagomez

Ang Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino (QMMC) ay mapalad na nakatanggap ng karagdagang mga Patient Breathing Circuits at iba pang supply, na makakatulong para sa mga pasyenteng hirap sa paghinga, donasyon mula sa USAID’s Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC) COVID-19 Response Project. Ang mga nasabing donasyon ay kaugnay pa rin sa mga nauna nang donasyong Mechanical Ventilators na mula rin sa nasabing donor.

Dumating sa QMMC ang mga nasabing donasyon noong ika-8 ng Marso 2022, at tinanggap ng pamunuan ng ospital sa pangunguna ng Puno ng Serbisyong Medikal, Dr. Lino Santiago S. Pabillo, bilang kinatawan ng Puno ng Sentrong Medikal, kasama ang ilang kawani mula sa Materials Management Section.

Lubhang kapakipakinabang ang mga donasyong natanggap sa patuloy na pagtugon ng ospital sa hamon ng kasalukuyang pandemya. Sa pamamagitan ng mga nasabing kagamitan, ang QMMC ay patuloy na makapagbibigay serbisyong de-kalidad lalo na sa mga pasyenteng may problema sa paghinga.

Pasasalamat ang ipinaaabot ng pamunuan at buong kawanihan ng QMMC sa bumubuo USAID EpiC Project sa walang sawang tulong at suporta!