MENU

ONLINE DIAGNOSTIC RESULT PROCEDURE

INTRANET

JOB VACANCIES

CITIZENS CHARTER

TRAINING AND RESEARCH

 

PAGSASAGAWA NG “FIRST QUARTER NATIONWIDE SIMULTANEOUS EARTHQUAKE DRILL” 2022

 

Matagumpay na naisagawa ng Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino (QMMC) sa pakikipag-ugnayan ng Yunit ng Pamamahala ng Kalusugang Pang-Emerhensiya (HEMB) ngayong araw ang “First Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill”. Lumahok at ginampanan ng bawat Qawani ang kanilang mga dapat gawin sa oras na magkaroon ng sakuna dulot ng lindol.

Maayos at organisadong lumabas ang bawat Qawani na pinatnubayan ng tumatayong safety marshal mula sa yunit ng Inhenyerihiya at Pamamahalang Pasilidad patungo sa Gate 3 ng Ospital. Natapos ang Earthquake Drill nang makalabas ang lahat ng Qawani nito. Ang nasabing Earthquake Drill ay upang magbigay kaalaman at mga dapat hakbangin sa oras ng sakuna dulot ng lindol.